Irodalom

Irodalom

Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt, Budapest, 1971.
Balogh Zoltán: Drégelypalánk, Budapest,
é.n.Bergfest Árpád: Hont vármegye történelmi földrajza, Selmecbánya, 1906.
Borovszky Samu, szerk.: Hont vármegye…, Budapest, 1906.
Csáky Károly: Honti barangolások, Bratislava, 1985.
Csáky Károly: Isten házai és szolgái, Dunaszerdahely, 1993.
Csáky Károly: A Dunától a Szitnyáig, Komárom, 2003.
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, Pest, 1851.
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, Budapest, 1987.
Hernády Károly: Nógrádi várak, Balassagyarmat, 1975.
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimilógiai szótára, Budapest, 1988.
Matunák Mihály: Honti végvárak a török alatt, Honti Naptár 1900,Ipolyság
Matunák Mihály: Drégely és Palánk katonai szerepe a török alatt, Korpona, 1901.
Matunák Mihály: Drégely, Palánk, Szondy,; Ipolyság, 1902.
Szombathy Viktor: Nógrádi útikalauz, Balassagyarmat, 1976.
T. Pataki László: Útonjáró, Salgótarján, 1987.
Sajó Sándor: Hontmegye., In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben, Budapest, 1900.
Vályi András: Magyar Országnak leírása, Buda, 1796.

Oklevelek, dokumentumok lelőhelyei: 
Országos Levéltár (Budapest), Néprajzi Múzeum (Budapest)

Adatközlők: 
Kormosói Sándor, 1934.

Jancsovics Istvánné Urbán Margit, 1920.

Comments are closed