Művelődési Ház – Teleház – Digitális Jólét Program Pont

Művelődési Ház

ZOL_1432

Elérhetőségek:
Cím: 2646 Drégelypalánk, Fő út 7.
Telefon: 35/567-070

Csósza Mercédesz – ügyvezető igazgató
Email: mercedeszcsosza@gmail.com

Könyvtár
Email: telehazdp@gmail.com

A Művelődési Házban tevékenykedő kiscsoportok, közösségek:

HÉTFŐ:
– Fábián Róbert falugazdász ügyfélfogadási ideje: 10:00-12:00-ig a Teleházban (Telefon: 30/423-7524, Rétság ügyfélszolgálat: 30/322-5098)
– Női torna
– Bútorfestő szakkör

KEDD:
– Karizmatikus imacsoport

SZERDA:
– Jóga

CSÜTÖRTÖK:
– Hagyományőrző csoport

PÉNTEK:
– Fiatalok klubja (minden 2. héten)

SZOMBAT: Csak rendezvény esetén

VASÁRNAP: Csak rendezvény esetén


 Teleház – Digitális Jólét Program Pont


H Á Z I R E N D

A drégelypalánki Művelődési Ház és Könyvtár – Teleház részére

1. Az intézmény nyitva tartása:

Művelődési HázTeleházKönyvtár
Hétfő10:00-16:0010:00-16:0010:00-16:00
Kedd10:00-16:0010:00-16:0010:00-16:00
Szerda10:00-16:0010:00-16:0010:00-16:00
Csütörtök10:00-16:0010:00-16:0010:00-16:00
Péntek10:00-16:0010:00-16:0010:00-13:00
Szombatcsak rendezvény eseténcsak rendezvény esetén10:00-13:00
Vasárnapcsak rendezvény eseténcsak rendezvény eseténzárva

2. A drégelypalánki Művelődési Ház és Könyvár – Teleház Drégelypalánk Község Önkormányzata felügyelete alatt működik.

3. A Művelődési Ház szolgáltatásait nyitvatartási idő alatt BÁRKI igénybe veheti.

– Zártkörű rendezvényeken csak előre megváltott belépőjeggyel ill. meghívóval rendelkezők vehetnek részt.
– Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak. Gyermekek részére szervezett rendezvényen szülő – kísérőként – részt vehet!
– A rendezvényeken – a rendezvény sikere érdekében – a rendezők intézkedései minden résztvevőre kötelező érvényűek.
– A művelődési ház szolgáltatásainak igénybevételekor kötelező az alapvető, kulturált viselkedési normák betartása.
Az intézményi tulajdon és a magántulajdon védelme minden látogató kötelessége.
A felszerelés és a bútorzat rongálása tilos!
Aki kárt okoz, köteles azt 8 napon belül megtéríteni!

A rendre és a tisztaságra ügyelni kell!
– Ittas egyének a művelődési házat nem látogathatják! A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az intézményt!

4. A könyvtárat minden 7. életévet betöltött gyermek használhatja.
– 7 év alattiak esetében szülői felügyelet szükséges.
– A könyvtárban minden olvasó csendben, kulturáltan köteles viselkedni.
– A kölcsönzés ingyenes.
– A kölcsönzési határidő 4 hét. Ha tovább is szükség van az olvasónak az adott könyvre, akkor a kölcsönzési idő újabb 4 hétre meghosszabbítható.
– A könyv épségét, tisztaságát mindenkinek kötelessége megóvni.
– Az elveszett könyvet az olvasónak meg kell vásárolnia, vagy értékét meg kell térítenie.
– A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.

5. A TELEHÁZ működési rendjét külön szabályzat szabályozza. (Kifüggesztve a Teleházban.)

6. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet!
A nagyteremben, előtérben és az irodákban dohányozni tilos!

7. Aki a Házirend ellen vét, ideiglenesen eltiltható a Művelődési Ház és Könyvtár – Teleház látogatásától!

8. A látogatók a Házirendet kötelesek betartani!

Drégelypalánk, 2014. január. 1.

Comments are closed