Önkormányzati adók

Önkormányzati adók

Az ügyet intéző iroda:
Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal
2646 Drégelypalánk, Rákóczi út 1.

Adóügyi csoport

Balla Mariann – Drégelypalánk, Hont, Patak
Vadas Inez – Ipolyvece, Dejtár

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00-15:30
Szerda: 8:00-17:30
Péntek: 8:00-13:30

Felvilágosítás kérhető:
Telefon: 35/367-199
Email: palank.onkormanyzat@gmail.com
Vadas Inez: ado@dpkoh.hu
Balla Mariann: ballam@dpkoh.hu

Nyomtatványok:
E-önkormányzat portál (a települési önkormányzat kiválasztását követően Ágazat fülön: Adóügy, majd Ügytípus választása)


IPARŰZÉSI ADÓ

Az iparűzési adó mértéke: 1,8%
Mentesség, kedvezmény: Nincs.

Bankszámlaszám: 63800070-10000991


MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az adó mértéke: 3000, – Ft/ingatlan/év, illetve 4500,- Ft/telek/év
Az ingatlanhoz kapcsolódó változást (adásvétel, öröklés, ajándékozás, stb.) 15 napon belül kötelező bejelenteni az érintett önkormányzathoz.

Bankszámlaszám: 63800070-10000946


TALAJTERHELÉSI DÍJ

Bevallási határidő: tárgyévet követő év március 31-e

Bankszámlaszám: 63800070-10004957


IDEGENFORGALMI ADÓ

Drégelypalánk Község Önkormányzata a 8/2022. (XI.16.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: rendelet) a helyi adókat érintő döntést hozott. A rendelet értelmében a települési önkormányzat 2023. január 1. napjától a település közigazgatási területén idegenforgalmi adó-fizetési kötelezettséget ír elő, az alábbiak szerint:

  • az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma,
  • az adó mértéke – 18 év feletti – személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft

A vendégektől beszedett idegenforgalmi adót tárgyhavi bevallást követően, banki átutalással, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig (amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, úgy legkésőbb a következő munkanapon) Drégelypalánk Község Önkormányzata Takarékbank Zrt.-nél vezetett, 50464214-10007833 számú bankszámlájára legyenek szívesek megfizetni.

  • Kérem, hogy a közlemény rovatban tüntessék fel az adózó nevét és a vendégéjszakák számát.

Tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzati hivatal adóhatósága havi szintű bevallásokat évente egy alkalommal, összesítetten ellenőrzi.


TÚLFIZETÉSI KÉRELEM

Nyomtatvány:

Comments are closed