Szent Erzsébet ereklyéje

Szent Erzsébet ereklyéje

Drégelypalánk szakrális emlékei közül legjelentősebb a római katolikus templom, mely Nógrád megye egyik legpompásabb késő barokk jellegű temploma. Védőszentje Árpádházi Szent Erzsébet. A templom értékes darabja az az ereklyetartó, melyben Szent Erzsébet egyik csontdarabját őrzik.
A magyar királylány koponyáját és combcsontjait 1588-ban Maximilian osztrák főherceg, a Német Lovagrend nagymestere vitte Bécsbe, és adta át a klarisszák Szent Erzsébetről nevezett kolostorának. Az okiratban a lovagrend nagymestere az ereklyék kihelyezését így indokolja: „az ereklyét és a tiszteletreméltó szentet a bécsi kolostorban minden jámbor katolikus keresztény mint valóságost (…) az őt megillető buzgalommal és áhítattal tisztelje (…), hogy az üdvös könyörgés az egész kereszténység javát töretlen hittel szolgálja.”
Széles József elszármazott kanonok közreműködésével Bécsből került a drégelypalánki templomba az értékes ereklye. A falu szülöttje sorsának különös alakulása folytán életének jelentős részét Ausztriában töltötte, itt teljesedett ki papi hivatása. Hosszú ideig nem léphetett hazája földjére, de a távol töltött évtizedek magyarságát, szülőföldhöz való hűségét még inkább megedzették. A Kőnig kardinális által 1986-ban kiállított hiteles okirat bizonyítja és tanúsítja, hogy az ereklye valóban Árpádházi Szent Erzsébet koponyacsontjából származik. Az engedélyt alapján az ereklye templomban, kápolnában kiállításra kerülhet.


A drégelypalánki templomban féltve őrzött Szent Erzsébet csontereklye értékes darab, előzetes egyeztetés után bárki számára megtekinthető.

Comments are closed