Pályázatok

Pályázatok

IDENTITÁS ERŐSÍTÉS A BÖRZSÖNY ÉS CSERHÁT LANKÁI KÖZÖTT
TOP-5.3.1-16-NG1-2018-00011 projekt összefoglaló

A PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA, TARTALMA

A Börzsöny és a Cserhát által körülzárt terület jellegzetes nógrádi táj. Völgyek közt megbújó kis falvaival nagyrészt zárt természeti egységet jelent. Az elmúlt évszázadokban ez a falvak/községek, illetve plébánia közösségek társadalmilag zárt világát is jelentette, ami magyarázatul szolgál arra, hogy nagyon kis földrajzi távolságok ellenére is a helyi szokások, hagyományok, vagy a népviselet egyedi jellegzetességeket mutatnak. Ez a szelíd dombsági táj már nem agglomeráció, hanem a fővároshoz legközelebb eső önálló arculatú természeti és történeti-néprajzi egység. E patakokkal átszőtt, lombos erdőkkel borított táj apró falvaihoz gyakran várromok, kúriák és kastélyok tartoznak. Jó néhány középkori eredetű templommal, néhol annak romjaival is találkozunk. A falvak templomai jellemzően magaslati helyen, közel az éghez épült.
Területünk népe a palóc népcsoporthoz tartozik, és sok vonásában különbözik a Szécsény – Pásztó – Zagyva vonaltól keletre élő, a történelem során kevésbé bolygatott palóc néptömbtől. A Börzsöny- Cserhát vidékét erősen sújtották a török hódoltság pusztításai. Élő példája ennek Drégely vára. A 17. századtól, de főképpen a 18. sz. folyamán a túlélő magyar lakosság mellé szlovákok telepedtek, illetve a szomszédos védettebb megyékből, és Nógrád északi vidékeiről magyarok is. A vegyes lakosságú falvakban az evangélikus vallású szlovákok és a katolikus magyarok hosszú együttélése során szoros kapcsolat alakult ki. Megtanulták egymás nyelvét, házasodás révén utóbb rokonságok jöttek létre.
A jobbágyfelszabadítást követően az itteni parasztság gazdálkodása elmaradt az országos átalakulás ütemétől. A történeti, társadalmi körülmények sajátos volta (a szűkös birtokviszonyok, nagyobb város nélküli térség, az ipar késői kibontakozása stb.) korlátozta az itt élők lehetőségeit, s szerepet játszott abban, hogy a vidék parasztságának életmódja, kultúrája lassabban változott, és számos régies vonást örökített át az utóbbi évtizedekre. Ezen a tájon még a 20. század közepén is nagyrészt önellátásra berendezkedve, földművelésből, állattartásból éltek. Az elzártság, az elszigetelt életforma emberöltőkön át megőrizte a hagyományos életmódot, az archaikus szokásokat. A természetbe ágyazott életmóddal összefüggésben a községek vallásos élete is közösség, kultúra és identitás meghatározó jelentőségű részben még napjainkban is. Magyarországon e településeken járnak legnagyobb arányban templomba, és tartják meg az egyházi év ünnepeit. Palócnak lenni korábban maradinak, oktondinak számított, de évtizedek óta szívesen vállalják ilyen mivoltukat, mert már a közösségi-etnikai karakter megtartó erejű kifejezése lett. A hagyományok éltetése és a közösségi lét serkentése a falusi élet fönnmaradásához ma már nélkülözhetetlen.
Érsekvadkert, Patak, Ipolyvece egymással szomszédos települések és szokásaik, hagyományos közösségi kultúrájuk is összekapcsolja őket. Az érsekvadkerti Gönc Fesztivál az egyik legnépszerűbb és országos hírnévnek örvendő helyi hagyományokat felelevenítő rendezvény.
Bánk, Romhány, Rétság és Legénd, ahol ma is erősen képviselik a szlovák hagyományokat, viselik a szlovák evangélikus népviseletet. Éves rendszerességgel szervezik ünnepeiket, fesztiváljaikat és érkezési szokásaikban is őrzik elődeik hagyományát.
Drégelypalánk az elmúlt időszakban kiemelkedő turisztikai célponttá vált köszönhetően a várnak és a Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központnak.
Mind a magyar népi hagyományokat erőteljesen ápoló, aktív közösségi élettel bíró települések. A térségbeli és lokális hagyományok felélesztése, újra erősítése révén táplálhatja polgárai nemzeti és helyi identitását, erősítheti a fiatalság hazaszeretetét és ragaszkodását szülőföldjéhez.

A kedvezményezett neve: Jobb Jövő Kulturális és Szabadidő Egyesület
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-NG1-2018-00011 A szerződött támogatás összege: 100 000 000,- Forint
A támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósítás időtartama: 2019. december 1 – 2023. március 31.

A projekteben részt vevő települések:
Bánk Község Önkormányzata
Diósjenő Község Önkormányzata
Drégelypalánk Község Önkormányzata
Érsekvadkert Község Önkormányzata
Ipolyvece Község Önkormányzata
Legénd Község Önkormányzata
Patak Község Önkormányzata
Rétság Város Önkormányzata
Romhány Község Önkormányzata
Tereske Község Önkormányzata

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósult meg.

További információ kérhető:
Jobb Jövő Kulturális és Szabadidő Egyesület
Info Pont: 2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.
Telefon: +36 (20) 382-3260
E-mail: jobbjovo18@gmail.com


DRÉGELYPALÁNKI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ENERGETIKAILAG MEGÚJULT ÉPÜLETEK KÉSZÜLTEK EL DRÉGELYPALÁNKON
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.06.01 – 2020.10.10.

Drégelypalánk önkormányzata sikeres pályázat által jelentős beruházást hajtott végre az egyes önkormányzati épületeken, amelyek egyben környezetvédő fejlesztések is, mert kevesebb szén-dioxid kibocsátás történik ezután a fűtéskorszerűsítésnek köszönhetően.

A pályázati terv megvalósításával tehát az épületek szén-dioxid kibocsátása csökken, továbbá az üzemeltetési kiadások is várhatóan nagy mértékben mérséklődnek majd, éppen e fűtési szezontól kezdődően. Két épület felújítását tudta elvégezni Drégelypalánk, olyan helyeket, amelyeket gyermekek használnak nap mint nap. Az iskola és az óvoda határoló szerkezeteit és fűtési rendszerét is korszerűvé tették, ugyanis az eddig használt már elavult és alacsony hatásfokú volt. A fűtés az igények szerint paraméterezhetővé vált, és új fűtőtestek is beépítésre kerültek a tervnek megfelelően. A fűtés korszerűsítése mellett az áramfogyasztás ellátására alkalmas napelemes rendszert is telepítettek.

A kedvezményezett neve: Drégelypalánk Község Önkormányzata
A projekt címe: Drégelypalánki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 84.406.042 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 100
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00093

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:
Drégelypalánk Község Önkormányzata
(35) 367-131


„CSATLAKOZÁSI KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ”


DRÉGELYPALÁNK, BELTERÜLET CSAPADÉKVÍZ RENDEZÉS
TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028_webSAJTÓKÖZLEMÉNY
CSÖKKENTIK AZ ÁRVÍZ MIATTI VESZÉLYEK LEHETŐSÉGÉT DRÉGELYPALÁNKON

Összetett védelmi rendszert alakítanak ki Drégelypalánkon annak érdekében, hogy az esőzéseket követően a csapadékvíz gond nélkül folyhasson el a településről. A fejlesztéshez jelentős támogatást kapott a település önkormányzata.

Az elnyert támogatásból több célt valósítanak meg: cél a projekt által érintett terület csapadékvíz károk elleni védelméhez szükséges infrastruktúra létrehozása, a csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása, a biztonságos csapadékvíz elvezetés kiépítése, valamint a lakossági, önkormányzati vagyon védelme. A projekt eredményeként, elsődlegesen a projekt területén és a hozzájuk tartozó területen jelentősen lecsökken a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javul a belterületi csapadékvíz elvezetés. A projekt közvetlen célja Drégelypalánk közelében záportározóval, a víz visszatartásával az árvizi veszélyeztetés jelentős csökkentése, ezzel összehangolva Drégelypalánk csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldása, a faluközpont csapadékvíztől való tehermentesítése, a Kossuth utcai csomópont bővítésével, az árapasztóág nyomvonalának korrekciójával. Emellett az útárkokat és az átereszeket is felújítják. A fejlesztés összességében hatással lesz arra is, hogy védhetők legyenek a természeti értékek, a települési infrastruktúra, a létesítmények, így javuljon az életminőség.

A kedvezményezett neve: Drégelypalánk Község Önkormányzata
A projekt címe: Drégelypalánk belterületi csapadékvíz rendezés
A szerződött támogatás összege: 164.094.922 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 100
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető:
Drégelypalánk Község Önkormányzata
(35) 367-131


A DRÉGELYPALÁNKI APRÓDFALVA ÓVODA INFRASTRUKTÚRA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSETOP-1.4.1-16-NG1-2017-00016_web


DRÉGELYPALÁNKI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00093_web


2018.08.18. – Pályázati információk


Drégelypalánk Településképi Arculati Kézikönyv
Településrendezési eszközök felülvizsgálata – Megalapozó vizsgálat
Településfejlesztési koncepció – Véleményezésre előkészített anyag
Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Örökségvédelmi hatástanulmány


Turisztikai fejlesztések Drégelypalánkon!

  I. A projekt első lépéseként megépült a Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ!
Bővebb információk!

II. A projekt keretében felújításra került a Drégelyvár egy része (patkó alakú falszakasz)

III. Megszépült és felújításra került a Sáferkúti tisztás!

turisztikai
A pályázat bemutatása (pdf)
Projektinfó

Az idegenforgalom fejlesztése érdekében Drégelypalánk község önkormányzata pályázatot nyújtott be. Az ÉMOP (Európai Regionális Operatív Program) 2.1.1/B.-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése program keretében 235.400.611 millió Ft 100%-os támogatást nyert. A közbeszerzés lezárult, a kivitelezés 2013. november 11-én elindult. A projekt zárása 2014. december 31-én lesz.

A projekt több fejlesztési területen valósul meg. Sor kerül a várhegy alatti Schaffer-kúti tisztás infrastruktúra fejlesztésére, a várhegyhez vezető út egy szakaszának megerősítésére, az út végén parkoló kialakítására. Folytatódik a várrom további feltárása, állagmegóvása. egyik körbástyájának felújítása is. A projekt fő fejlesztési eleme a községben található, Szondi kiállítóhelyként működő épület és a mellette lévő régi parasztház teljes átépítése, interaktív turisztikai központtá történő átalakítása.

A tervezett turisztikai csomagok iskolai csoportok, gyermekes családok számára nyújtanak egész napos elfoglaltságot, szívesen várjuk az aktív – és ökoturisták, valamint kulturális turisták látogatását is.

dp2 dp1

Sajtóközlemény – Turisztikai célú kulturális tanösvény kialakítása a Drégelyvár lábánál


szechenyi terv

Comments are closed