Drégelypalánk plébánosai

Drégelypalánk község plébánosai

1. Tomasovics Mihály lic.1670-1677
2. Kolosy György lic. 1677-1688
3. Tóth András lic. 1688-1695
4. Farkas Sámuel lic. 1695-1696
5. Szentgotthárdy János 1696-1708 Az első felszentelt pap
6. Jancsovics Pál József 1708-1727
7. Paulikovics András 1727-1736 Esztergomi kanonok lett
8. Friedvalszky János 1736-1671
9. Friedvalszky II. János 1761-1808
10. Nádasy Ferenc gróf 1808-1816 Kalocsai érsek lett
11. Jánoska János 1816-1850
12. Ordódy Tódor 1850-1854 Esztergomi kanonok lett
13. Gály Lőrinc 1854-1873
14. Simonyi Rudolf 1873-1892
15. Karhordó István káplán1892 Plébánoshelyettes
16. Bohuniczky István 1892-1895
17. Tretter Mátyás 1895-1915
18. Márton István tb. kanonok 1915-1929
19. Klénáncz Ottó 1929-1966 Tb. kanonok
20. Kabar Sándor 1966-1972
21. Krichenbaum József 1972-1979 Szentszéki bíró
22. Ógyallay Tibor 1979-1989
23. Koza József 1989-1994
24. Dr.Huszka Mihály 1994-2004Püspöki tanácsadó 1994-ig
25. Dr. Hlédik László 2004-2009
26. Cserey András2009-2011
27. Lutheránus Péter2011-

Comments are closed