Drégelypalánk, belterület csapadékvíz rendezés

DRÉGELYPALÁNK, BELTERÜLET CSAPADÉKVÍZ RENDEZÉS

A kedvezményezett neve: Drégelypalánk Község Önkormányzata
A projekt címe: Drégelypalánk belterületi csapadékvíz rendezés
A szerződött támogatás összege: 164.094.922 Ft
A támogatás mértéke %-ban: 100
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00028
A projekt megvalósítás időtartama: 2017.04.01. – 2023.06.30.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

 

CSÖKKENT AZ ÁRVÍZ MIATTI VESZÉLYEK LEHETŐSÉGE DRÉGELYPALÁNKON

Összetett védelmi rendszert alakítottak ki Drégelypalánkon annak érdekében, hogy az esőzéseket követően a csapadékvíz gond nélkül folyhasson el a településről. Az árvízi elöntések elleni preventív fejlesztéshez jelentős európai uniós támogatást kapott a település önkormányzata.

Az elnyert támogatásból több célt valósítottak meg: a projekt által érintett terület csapadékvíz károk elleni védelméhez szükséges infrastruktúrát hoztak létre, a csapadékvíz-elvezetési problémáját oldották meg, a biztonságos csapadékvíz elvezetés kiépítése megtörtént, valamint a lakossági, önkormányzati vagyon védelme valósult meg a fejlesztéseknek köszönhetően. A projekt eredményeként, elsődlegesen a projekt területén és a hozzájuk tartozó területeken jelentősen lecsökkent a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javult a belterületi csapadékvíz elvezetés. A Drégelypalánk közelében megépült záportározóval, a víz visszatartásával az árvízi veszélyeztetés jelentősen csökkent, ezzel összehangolva Drégelypalánk csapadékvíz-elvezetési problémáit is megoldották, a faluközpontot pedig tehermentesítették a csapadékvíztől, a Kossuth utcai csomópont bővítésre került, valamint az árapasztó ág nyomvonalának korrekciója valósult meg. Emellett az útárkokat és az átereszeket is felújították. A fejlesztés összességében hatással van arra is, hogy védhetők legyenek a természeti értékek, a települési infrastruktúra, a létesítmények, így javult az életminőség a településen.

További információ kérhető:
Drégelypalánk Község Önkormányzata
Telefon: +36 (35) 367-199

Comments are closed