Könyvtár – Csáky Károly: A Dunától a Szitnyáig – Településtörténeti barangoló

Csáky Károly: A Dunától a Szitnyáig – Településtörténeti barangoló

A dunától a szitnyáig„Nem tudom én, minemű édesség vonja az embert,  /Hogy született földjét el nem felejtse soha” – írja a költő, s mi vele együtt kereshetjük a választ. Nos: Csáky Károlyt, aki Hont megye szülöttjeként 1950-ben látta meg napvilágot Kelenyén, s aki első – rögtön közönségsikert hozó könyvét, a Honti barangolásokat 1985-ben jelentette meg, – nemcsak az otthonosság érzete, a természetes ragaszkodás, a gyermekkortól fogva benne élő érzelmi szál köti a felnevelő tájhoz, hanem a tudósi alapossággal végzett adatfeltáró munka öröme, a kutatás felelősségérzete, a – tanári hivatásból is fakadó – ismeretátadás etikai imperatívusza, a népnevelői célzatú – „nem középiskolás fokon” művelt – ismeretterjesztés, okítás-jellemformálás, érzelmi-értelmi nevelés szép feladata is.
A Dunától a Szitnyáig című honismereti olvasókönyvvel – amely 1985-ös kötetének egy mindössze  hatvanoldalnyi fejezetéből terebélyesedett már csak terjedelménél fogva is tiszteletet parancsoló, a szó legtágabb jelentésében vett művelődéstörténet valamennyi résztudományából merítő, éppen ezért színes, adatokban gazdag megyekalauzzá – Csáky Károly, fölismerve a szülőföld- és a hagyományismeret fontosságát, nemzeti(ségi) azonosságtudatunkat erősítő szerepét, a „ködfoltos” haza helyett – hisz „haza csak ott van, hol jog is van”! – a tájhaza megtartó televényébe eresztette gyökereit; lerakta a hazai magyar „hontológia” alapjait, s joggal vívta ki szorgalmatos munkálkodásával a „hontológus” hírét, nevét és rangját.
Olvasói, forgatván e „tájenciklopédiát”, minden bizonnyal föl- és elismerik a Csáky Károlyban elő Tamási Áron-féle hitvallás igazát, melynek szellemében ez az értékes mű született: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”.

Zalabai Zsigmond (részlet)

Kapható a drégelypalánki Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központban 3000 Ft-os áron.

Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ
Pásztor Ildikó - ügyvezető igazgató
Cím: 2646 Drégelypalánk, Fő út 22.
Telefon: 35/300-392, 35/567-070, 30/576-6089
Email: info@dregelyvara.hu, pasztorildiko@gmail.com
Honlap: www.dregelyvara.hu

Comments are closed