A Drégelypalánki Apródfalva Óvoda bemutatása

Óvodánk bemutatása

ovoda

Óvodánk háromcsoportos intézmény. A csoportok szervezésénél a homogén csoportok kialakítására törekszünk, de nem zárkózunk el a vegyes csoport létrehozásától sem.

Az óvoda épülete, elhelyezkedése

Az óvoda épülete a község központjában helyezkedik el 1700 m2 alapterületű telken, az épület 500 m2, 3 csoportszobával, tornaszobával, eszköztárolóval, folyosókkal, mosdókkal, főzőkonyhával, mosogató- és irodahelyiségekkel.
Az óvoda zavartalan működéséhez fontosnak tartjuk a személyi feltételeken túl a megfelelő intézményi környezet és a tárgyi feltételek biztosítását is. Az óvoda külső és belső környezete rendezett, szép, esztétikus. A csoportszobák tágasak, világosak, esztétikusak, jól felszereltek, nyugodt, barátságos légkört, melegséget, harmóniát sugároznak. Berendezési tárgyaink esztétikusak, maximálisan szolgálják a gyermekcsoportok kényelmét, biztonságérzetét. Bátran kijelenthetem a gyermekbarát környezet fogalma maximálisan rá illeszthető. Valamennyi csoportszobának egyéni arculata az ott dolgozó óvodapedagógus és pedagógiai munkát segítő alkalmazott egyéniségét sugározza.
Az udvar zárt, tágas, füves és betonos terület egyaránt megtalálható. Nagyon jó adottságokkal rendelkezik, árnyékos és napos területei egyaránt vannak. A gyönyörű, árnyékot biztosító fáink biztosítják, hogy nyáron is kellemes klímaérzettel játszhassanak gyermekeink a szabadban. Ehhez az is hozzájárul, hogy szép, gondozott és a folyamatos megújulás jellemző rá.

Céljaink elérése érdekében folyamatosan igyekszünk olyan eszközöket beszerezni, melyek megléte folyamatosan vonzóvá teszi gyermekeink számára az óvodai életet.
A helyi nevelési programunkban a „Környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztés”-t választottuk a helyi pedagógiai program vezérmotívumául.
Pedagógiai programunk feladatának tekinti a gyermekek környezeti nevelését. A környezettudatos szemlélet kialakításával szeretnénk elérni, hogy már gyermekkorban megtanulják, szeretni, tisztelni, óvni környezetüket.

Feladatunknak tartjuk a gyermeknevelés során
Alfred Adler nyomán Szuhányi Mária: Adler individuálpszichológiája a nevelés szolgálatában megfogalmazott gondolatok betartását

  • Elfogadjam őt olyannak, amilyen
  • Biztosítsam bizalmamról minden cselekedetében
  • Elnyerjem bizalmát
  • Erősítsem öntudatát
  • Elismerjem teljesítményét, igyekezetét
  • Társai felé irányítsam
  • Társai előtt is értékeljem teljesítményét, igyekezetét
  • Apró lépésenként tervezzem képességei fejlesztését
  • Használjam ki erősségeit, kedvező adottságaira építsek
  • Tanulási folyamatait egyelőre bízzam szabad játékában tanulható tevékenységekre.

Comments are closed