Drégelyvár Alapítvány

Drégelyvár Alapítvány

Tisztelt Honfitársaink!

Drégely várát 1991-ben a Nemzeti Örökség” részévé, majd 2012-ben Történelmi Emlékhellyé” minősítették, a hősi helytállásról, a hazaszeretetről üzen a mának, az idelátogató kései unokáknak sok-sok évtized óta.
Az Alapítvány civil szervezeti keretek között végzi tevékenységét. 1989-ben a természetvédelem állt a vármegmentési törekvések élére, majd 1991-ben jött létre a „Drégelyvár Alapítvány”, amely azóta folyamatosan és látható eredménnyel szervezi, irányítja, végzi a helyreállítási munkákat. Nincsenek hitelt érdemlő adataink, de nincs olyan nap, hogy ne találkoznánk kisebb-nagyobb csoportokban érkező látogatókkal. Ma már jelentős azok száma, kik a várat – esetenként 2-300 főt is elérő szervezett túra keretében keresik fel kb. 13-15 ezren keresik fel évente.

A várat az Alapítvány Alapító Okiratnak megfelelően kegyeleti helyként szeretnénk bemutatni és népszerűsíteni. Szeretnénk ezért minél több hazafiát megszólítani. Szeretnénk olyan érzelmi kötődés elérését, hogy a vár – elsősorban ifjúságunknak – a hazaszeretet, a helytállás szimbólumát jelentse.

Várfal

A környékbeli – lényegesen nagyobb – Nógrádi vár 1544-ben való eleste után – a kicsiny Drégely vált a Felső-Magyarországi bányavárosokhoz vezető út Ipolyvölgyi bejáratának őrzőjévé. 1552 nyarán a török megindul, hogy uralma alá hajtsa e régen áhított területrészeket. Július 6-án a jól felszerelt és a várostromhoz ugyancsak értő 12.000 katonájával körbezárta a Szondi György várkapitány és mindössze 146 harcosa által őrzött piciny végvárat. A vár három napig állta a nyolcvanszoros túlerővel öldöklő ostromot. A negyedik napon Szondi ismételten visszautasította az ostromlónak a vár feladását sürgető felszólítását, és sorsának tudatában a török Alitól csupán két kis apródjának kíméletét és vitézekké való felnevelésüket kéri…
A vár udvarán leszúrja kedvenc paripáit, elégeti értékeit és felkészül az utolsó tusára. A végső ostrom során Szondi megsebesül, de féltérdre hullva is küzd tovább, majd minden vitézével egyetemben elesik. Még Alit – a kegyetlen hódítót – is megindítja Szondi és vitézeinek hősiessége, s katonai tisztességgel temetteti el elesett ellenfelét. Az ostrom emlékét – Szondi és vitézei máig is példamutató helytállását – ezt követően évszázadokon át csak a költők: Tinódi Lantos Sebestyén, Czuczor Gergely, Kölcsey Ferenc, s a már említett Arany János, s a többiek énekelték meg és tartották fenn olyannyira, hogy a várat méltán megkapott ,,Történelmi Emlékhely” címén túl – egyben irodalomtörténeti emlékhelynek is tekinthetjük.

A romhalmazzá lőtt várból az ostrom, a helyreállítás hiánya, a több évszázados magárahagyottság okán az 1980-as évek végére csak bozóttengerbe rejtett pár faltöredék maradt. Ennek ellenére aki ma meglátogatja a várat – méltán csodálkozik. A térség lokálpatriotái, a drégelypalánki önkormányzat, a helyi üzemek és intézmények, a település lakói, a természetvédelem, s nem utolsó sorban az 1991-ben – e célból létrehozott – Drégelyvár Alapítvány, illetve a várat kezelő szervezet példamutató együttműködésének köszönhetően az elmúlt bő két évtized alatt támogatásokból, adományokból, elnyert pályázatokból – mintegy 1250 m3 mennyiségben fő kontúrjaiban bő mellvédmagasságig visszaépültek a falak. S erőnk függvényében e munka folytatódik…

A várral kapcsolatos távlati elképzeléseinkben sem célunk D.vár 004abban bármilyen funkciót lehetővé tevő épületrész kialakítása, azt egyedül a hősök síremlékét jelentő – történelmi értékű – kegyeleti helynek szeretnénk fenntartani. Szeretnénk minél több embert bevonni a munkába, hogy a Drégelyvár megmentése minél inkább nemzeti üggyé váljon. Köszönjük mindenkinek, kik konkét támogatással, vagy akár csupán támogató érdeklődéssel segítették munkánkat. Szeretnénk olyan érzelmi kötődést elérését, hogy a vár – minden ideérkezőnek – a hazaszeretet a helytállás szimbólumát jelentse. Kérem, gondoljanak arra, hogy e rendkívül nehéz korban e hősök tettei tartották fenn Hazánkat és védelmezték egyben az egész keresztény nyugatot az oszmán birodalom terjeszkedési törekvéseivel szemben. Ezért szeretnénk, ha a távolabbról érkezőket is megérintené a hely szelleme.
Itt csupán csend van, béke és áhítat.
S ezek mellett gyönyörű kilátás a Börzsöny csúcsaira és a kanyargós Ipolyvölgy szelíd lankái felé.

Drégelyvár Alapítvány Kuratóriuma

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Drégelyvár Alapítványt!
drégelyvár 1  felajánlás-page-001www.dregelyvaralapitvany.hu

Comments are closed