Drégely vára

Drégely vára

Drégelypalánk páratlan szépségű, történelmi nevezetességű település. A 1településtől mintegy 4-5 kilométerre található Drégely sziklavárát a Hunt nembeli Demeter építette az elpusztuló honti vár helyett, majd Albert király 1438-ban örök birtokként Palóczy György esztergomi érseknek adományozta. A vár egykori források szerint fényűzően berendezett vadászkastélyként szolgálta a vadban gazdag börzsönyi vidékeken vadászó főpapokat. Várady Pál érsek a mohácsi vész után ide menekül. Ő nevezte ki a vár kapitányává Szondi Györgyöt. Katonai jelentőséget a 16. században kapott, amikor a királyi végvárrendszerbe sorolták be.

Ali budai pasa 1552. július 6-án 10 000-12 000 főnyi seregével kezdte meg a vár ostromát. Szondi és 146 katonája a nagyerejű rohamnak megpróbált ellenállni, elszánt bátorsággal védekeztek a túlerő ellen. Közel 4 napos öldöklő harc után a vár végül elesik. Nem épül fel többé, a romos építményben csak kis létszámú őrség állomásozik.

Szondi György várkapitány és 146 hős vitéze életüknek a Hazáért való feláldozásával Drégely várát a magyar történelem egyik legdicsőbb emlékhelyévé avatta. A várat az 1552. évi ostrom, az eleste óta eltelt évszázadok, a hely méltatlan magárahagyottsága a teljes pusztulás szélére sodorta.
1989-ben a vár megmentése céljából létrehozott „DRÉGELYVÁR ALAPÍTVÁNY” vállalta fel a vár állagmegóvó helyreállítását. A közel negyed évszázados áldozatos munkának köszönhetően eddig több mint 1200 köbméter falat építettek vissza az eredeti állapotokat követve. Az alapítvány hosszú távú célkitűzéseit támogatva az építkezésbe bárki bekapcsolódhat, ha 1%-ával, vagy egy képletes „Kőjegy” megvásárlásával támogatja ezen célokat.
A vár jelentős idegenforgalmi, turisztikai vonzerő, évente több tízezren látogatják meg.

Drégelyvár a Nemzeti örökség része, 2012-től TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY.
A vár hősi helytállásról és hazaszeretetről üzen a mának, az idelátogató turistáknak, a kései unokáknak.

2

Comments are closed